Konfidensintervall

03.05.2012 kl. 09:43

Läser på statistik: q=1-p. Kanske är det så i livet att det man är beredd att ta för sig alltid står i proportion till vad man är beredd att ta ifrån någon annan.


(Jag må få underkänt i tenten, men det hindrar mig inte från att amatörfilosofisera.)
Kommentarer (1)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver:
roligt att du gör den kopplingen, alltså mellan statistik och filosofi.. jag prata med en läkare alldeles nyligen (som jag känner, inte besökte) om man meningsfullt kan påstå att "medelvärde - det är ju så subjektivt". och kom fram till att om man sku stänga in en filosof och en statistiker i samma rum tills nåndera erkänner att den andra har rätt, så sku man ha skapat en sorts social motsvarighet till möbius band.
den elaka bloggaren04.05.12 kl. 23:25